Hasar Dosyası İçin İstenen Belgeler

HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

I – Kaza Sigortalarında;

A)  Oto Kaza Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Trafik  kazası tesbit tutanağı ( kaza zaptı ),
 • Alkol raporu,
 • Ruhsat fotokopisi ,
 • Ehliyet fotokopisi,

Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası  ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki

Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

 1. Kasko sigortalarında:
  • Beyan,
  • Hasarlı aracın fotoğrafı,
  • Yük irsaliyesi.
  • Çalınma durumlarında;
  • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
  • Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.
 2. Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında :
  a. Maddi Hasarlarda:

  • aracın detayları,
  • Karşı aracın ruhsat  fotokopisi,
  • Poliçe fotokopisi veya aslı,

  b. Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )
  Yaralanma durumunda :

  • Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
  • Tedavi masrafları

  Ölüm durumunda :

  • Ölüm muayene otopsi raporu,
  • Aile nüfus kayıt örneği  ( vukuatlı )
  • Veraset ilamı,
  • Ölenin gelir durumu belgesi,

B) Ferdi Kaza Sigortalarında :

 • Kaza raporu
 • Ölüm durumunda veraset ilamı,
 • Maluliyet halinde hastane raporu,

C) Hırsızlık Sigortalarında:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
 • 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
 • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
 • Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

D) Cam Kırılması Sigortalarında :

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının beyanı,
 • Fotoğraf,
 • Kırılan camın detayları,